Zaupajmo nepremičninskemu agentu

Zaupajmo nepremičninskemu agentu

V času sedanjih prodaj in nakupov nepremičnin, ko je trg nabito poln, zasičen, natrpan z vsemogočimi informacijami, so stranke velikokrat v precepu. Pripravljene so zaupati svoje posle le osebam, ki imajo vrednote vzajemnosti, iskrenosti in popolne profesionalnosti.

Kajti, le s takimi vrednotami mi agentje postanemo stranki zaupniki, poslušalci, lahko rečem, si dovolim napisati,včasih prav terapevti, marsikdaj postanemo tudi dobri medsebojni prijatelji. 

Sam nakup ali prodaja nepremičnin ni mačji kašelj, vedno rečem tudi, da ni ,,nakup krompirja na tržnici,,. Stranke so v določenih trenutkih težko zaupljive do nas in imajo občutke, da morda ne bi dobile polne vrednosti storitev, ki naj bi jih mi opravili za tako imenovano vsoto, nagrado – provizijo. 

Zato, da temu ni in ne bi bilo temu tako, ko stranka išče pravega strokovnjaka, naj bi bila pozorna na sledeče poglavitne točke. Le tako se lahko odloči za pravega, suverenega,  zaupanja vrednega nepremičninskega agenta.

Te točke so:

  • Profesionalni pristop ob prvem srečanju

Izogibati se je potrebno agentom, ki takoj povabijo k podpisovanju pogodb o nepremičninskem posredovanju. Brez predhodnih razlog, argumentov, obrazložitev. Dogovoriti se je potrebno za najbolj stranki ugodno pogodbo o sodelovanju, ki zavezuje v nadaljevanju, po opravljenem podpisu kupoprodajne pogodbe,  k plačilu provizije. Pogledati, oceniti in v podrobno razložiti ali je možnost ekskluzivne pogodbe ter argumentiranje le te, ki ponuja ugodnost profesionalne promocije in izpeljave celotnega postopka s strani enega nepremičninskega agenta oziroma enega nepremičninskega podjetja in je tako tržna nepremičnina ‘zvezda’ v trženju. Na tak način se tako maksimalno finančno in časovno doseže iztržek prodaje. 

Z eno besedo – roko je potrebno držati nad celotnim postopkom, tako rokovno, kot finančno. 

 

  • Sproščenost med pogovorom

Potek pogovora naj bo tekoč,stranka povprašuje agenta po mnenju, zaupati mu mora vsa svoja pričakovanja, želje in potrebe, z njegovo pomočjo se drži njegove profesionalnosti  in sodelovanje je obojestransko vzajemno od začetnih komunikacij do končne izročitve nepremičnine.

 

  • Principi promocije, vizitka, brošura, oglaševanje

Nujno potrebno in zaželeno je preverjanje agentovega delovanja, njegove promocije, nudenja fotografiranja s strani profesionalnih fotografov, maksimalne njegove naravnanosti v trženje ter komuniciranje medsebojno vseh strank v postopku. Vse iz že izpeljanih poslov in referenc. 

 

  • Konkurenčnost na trgu

Z izborom agenta,ki se le ta predstavi v luči agencije, ki nepremičnino trži, s  svojo reprezentančnostjo ponuja celostni ugled na nepremičninskem trgu, ter posledično tako povabi nepremičnino v trženje še v širše mednarodno okolje. 

 

  • Odzivnost skozi postopek nakupa ali prodaje

Izbirati nujno nepremičninskega agenta, ki ima koncept izpeljati posel v celoti, kar pomeni, da stoji, se obveže stati stranki ob strani skozi vse korake nakupa ali prodaje nepremičnine ter tudi dalje pri tretji ,,verigi,, kupoprodajnega morebitnega posla. Kajti le na tak način, stranka nikoli ne ostane sama, še manj pa brez osnovnega življenjskega bivanjskega pogoja – strehe nad glavo. 

 

  • Prilagodljivost stranki

Ne dopustiti agentu, da narekuje svoj tempo, urnik. Stranke posrednikov naj povedo želje ter sugerirajo prilagoditev agenta za maksimalno prilagoditev ogledov v razpoložljivemu času oglednikov. 

 

  • Zbranost in korektnost v opravljanju posla

Izbira agenta naj se ne zgodi po načelu izbora ‘po platnici’, prepričati  se je potrebno po sodelovanju z agentom,na osnovi  njegove profesionalne vloge  posrednika pri nakupu ali prodaji nepremičnine( ter vseh že vseh predhodnih podanih točk )katera naj bi potekala gladko in ob zapletih rešena s pozitivnimi razpleti.

“ustvarjamo,da BI VAM Odprli vrata”
Lepo je potovati, še lepše domovati.
Lepo je leteti, a še lepše pristati.
Lepo se je potopiti, a lepo tudi vrniti.
Vrniti domov. Domov, kjer BIVAMO.